VIDEO: Unikátne zábery z výstavby národného futbalového štadióna. Zima spôsobila problémy

BRATISLAVA - Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok počas nedávnych zimných mesiacov sa výstavba Národného futbalového štadióna (NFŠ) v Bratislave dostala približne do trojmesačného oneskorenia.

Z tohto dôvodu zhotoviteľ stavby v priebehu marca vypracoval nový harmonogram stavebných prác. Kľúčové termíny dokončenia stavby však zostali nezmenené, tzn. stále platí, že výstavbu NFŠ zrealizujú do 20 mesiacov od dátumu začatia prác. Vyplýva to z Informácie o postupe výstavby Národného futbalového štadióna, ktorú na rokovanie Vlády SR zo dňa 5. apríla 2017 predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Rokovanie vlády o tomto bode programu bolo prerušené.

FOTO Národný futbalový štadión dostal požehnanie: Ako bude vyzerať a koľko bude stáť?

Proces výstavby NFŠ zahŕňa dovedna 11 míľnikov a termínov na ich dosiahnutie. Dňa 11. augusta 2016 sa uskutočnilo prebratie a odovzdanie miesta pre zriadenie staveniska, ako aj začiatok stavebných prác komerčnej a nekomerčnej časti. Celková dĺžka výstavby je 20 mesiacov od začatia prác. V poznámke k aktualizovanému harmonogramu stavebných prác sa uvádza, že nebol dodržaný kľúčový termín č. 5 - Vypracovanie a odovzdanie realizačnej projektovej dokumentácie (RPD) všetkých objektov. Podľa zistení zo 4. Štatutárneho kontrolného dňa pôvodná RPD nespĺňala kvalitatívne požiadavky objednávateľa.

RPD musí byť v súlade s podmienkami Európskej futbalovej únie (UEFA) pre výstavbu futbalových štadiónov kategórie 4. Z toho dôvodu objednávateľ stavby potvrdí jej súlad u predstaviteľov UEFA. Poznámka k harmonogramu stavebných prác ďalej informuje, že v súčasnosti nie je možné posúdiť, či zhotoviteľ dokáže kľúčový termín dodržať. Zhotoviteľ však informoval, že bude postupne zvyšovať počet zamestnancov, urýchli sa prefabrikácia betónových prvkov a vyhotovenie oceľovej konštrukcie.

Podľa informácií z harmonogramu stavebných prác momentálne prebieha zhotovenie skeletu stavebného objektu NFŠ Suterén, ktorý by mal byť dokončený do 30. 6. 2017. V tomto kalendárnom roku by mal byť zhotovený aj skelet ďalších stavebných objektov - NFŠ Štadión a Šport park.

Autor: SITA, foto archív